අවුරුදු 13දි මිය ගිය අම්මා වෙනුවෙන් පිළිකා රෝගීන්ට සරණක් වන ක්‍රිස්ටිනා පීරිස් විශ්ව රූ රැජින තරඟයේ අවසන් 16 දෙනා අතරට...! (PHOTOS/VIDEOS) | Reporter අවුරුදු 13දි මිය ගිය අම්මා වෙනුවෙන් පිළිකා රෝගීන්ට සරණක් වන ක්‍රිස්ටිනා පීරිස් විශ්ව රූ රැජින තරඟයේ අවසන් 16 දෙනා අතරට...! (PHOTOS/VIDEOS) - Reporter

Hot News

අවුරුදු 13දි මිය ගිය අම්මා වෙනුවෙන් පිළිකා රෝගීන්ට සරණක් වන ක්‍රිස්ටිනා පීරිස් විශ්ව රූ රැජින තරඟයේ අවසන් 16 දෙනා අතරට...! (PHOTOS/VIDEOS)



විශ්ව රූ රැජින තරඟාවලියේ අවසන් තරඟකරුවන් 16 දෙනා අතරට පැමිණීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්ටිනා පීරිස් සමත්වී තිබේ.

22 හැවිරිදි යුවතියක් වන ඇය වෘත්තියෙන් මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිණියක්.

පිළිකා රෝගය නිසා ඇගේ මව සහ සමීපතම ඥාතීන් කිහිප දෙනෙකුගේම ජීවිත අහිමි වී ඇති අතර එය ඒ නිසාම පිළිකා රෝගීන්ට උදව් කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයකම නියැලී සිටිනවා. 

ඇයගේ සරාගී සිරුර සහ සමාජ සේවා කටයුතු ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස් හී පැවැත්වෙන විශ්ව රූ රැජින තරඟාවලියේදී විශේෂ ඇගයීමකට ලක්ව තිබේ. 








No comments