අයවැය 2018 සජීවීව නරඹන්න... | Reporter අයවැය 2018 සජීවීව නරඹන්න... - Reporter

Hot News

අයවැය 2018 සජීවීව නරඹන්න... 

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ 72 වැනි අයවැය අද(9) පස්වරු 3 ට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කළේය.


2018 වර්ෂය සඳහාවන මෙවර අයවැය වත්මන් රජයේ තුන්වැනි අයවැය ලේඛනයයි.


මීට පෙර මුදල් අමාත්‍යවරයාව සිටි රවී කරුණානායක මහතා විසින් පසුගිය වාරයන්හි අය වැය ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර මෙවර වත්මන් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා එම ධූරයට පත්වීමෙන් පසු ඉදිරිපත් කරනු ලබන මංගල අයවැයද වේ.අයවැය කතාව ආරම්භ කළ මුදල් අමාත්‍යවරයා,2025 දී මැදි ආදායම් රටක් බවට පත්වීමට නම් ශීඝ්‍ර ආදායමක් අත්පත් කර ගත යුතුයිඅය වැය පරතරය 2020 වන විට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 3.5කට අඩු වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවාරාජ්‍ය ආදායමේ සියයට 41ක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට හැකි වුණා. රාජ්‍ය ආදායම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් කරගෙන යනවාපසුගිය කාලයේ බලපෑ ස්වභාවික ව්‍යසන නිසා වූ හානිය  2017 වසරේ දළ දේශිය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට එකක් පමණ වනවා.මීට ප්‍රථම මුදල් ඇමැති ධූරය දැරූ රවී කරුණානායක මහතා අගය කරන බව ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීම අරඹමින් පැවසීය.2015 ජනවාරි අට වැනිදා වන විට ලංකාව මීතොටමුල්ල කුණුකන්දටත් වඩා ණය කන්දක් බවට පත්වී තිබුණා.


No comments