සංසර්ගය පූජාවක්... ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් පාලන කොන්ඩම් තහනම් කල යුතුයි... කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨ සිසුවකුගෙන් ඉල්ලීමක්...! | Reporter සංසර්ගය පූජාවක්... ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් පාලන කොන්ඩම් තහනම් කල යුතුයි... කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨ සිසුවකුගෙන් ඉල්ලීමක්...! - Reporter

Hot News

සංසර්ගය පූජාවක්... ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් පාලන කොන්ඩම් තහනම් කල යුතුයි... කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨ සිසුවකුගෙන් ඉල්ලීමක්...!
සංසර්ගය යනු උතුම් පූජනීය ක්‍රියාවක් බැවින් වහාම ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්ඩම් තහනම් කල යුතු බව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ රසායන විද්‍යාව හදාරන තරිදු වේරගොඩ නම් සිසුවා ප්‍රකාශ කර තිබේ. 

කොළඹ සහ ප්‍රධාන නගර වල කොන්ඩම් මැෂින් සවි කිරීම පිළිබඳව සමාජජාල තුල ඇතිවූ මත ගැටුමකදී ඔහු මේ අදහස පළ කර ඇත.

ලෝකය පුරාම ලිංගිකත්වය පිළිබඳ නිදහස් චින්තනයක් පැතිර යන සමයක, විශේෂයෙන්ම ලිංගික රෝග පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති සමයක කායික සම්බන්ධතා පිළිබඳව මෙවැනි ආකල්පයක් දරණ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් විරලය.

තරිදු පළ කල අදහස සහිත සම්පූර්ණ කමෙන්ටුව පහතින් දැක්වේ. 


No comments