මින් පසු අප තරඟයෙන් තරඟයට නායකයින් වෙනස් කරනවා - ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරයි. | Reporter මින් පසු අප තරඟයෙන් තරඟයට නායකයින් වෙනස් කරනවා - ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරයි. - Reporter

Hot News

මින් පසු අප තරඟයෙන් තරඟයට නායකයින් වෙනස් කරනවා - ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරයි.ඉදිරියේ පැවැත් වෙන තරඟ සංචාර වලදී ඒ ඒ සංචාරය සදහා වෙනස් වෙනස් නායකයින් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන තීරණය කර ඇතැයි එම ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

බීබීසි මාධ්‍යවේදී අසාම් අමීන් නිකුත් කල ටුවිටර් පණිවිඩයක් හරහා මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය බව තහවුරු කර ඇත.

ඒ අනුව ලෝකයේ කිසිදු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක සිදු නොවූ පරිදි සංගීත පුටු තරඟයක මෙන්  පුටුව වටේ කැරකි කැරකී සිට  ඉඩ ලද විගස විටින් විට නායක පුටුවේ වාඩි වීමට ක්‍රිඩකයින්ට අවස්ථාව හිමිවේ. 


No comments