ඇමති ලක්ෂ්මන්ගේ පුතා පසඳගේ, ලංකාවේ පිං පාටම ප්‍රී ෂූට් එක (PHOTOS) | Reporter ඇමති ලක්ෂ්මන්ගේ පුතා පසඳගේ, ලංකාවේ පිං පාටම ප්‍රී ෂූට් එක (PHOTOS) - Reporter

Hot News

ඇමති ලක්ෂ්මන්ගේ පුතා පසඳගේ, ලංකාවේ පිං පාටම ප්‍රී ෂූට් එක (PHOTOS)අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ පුත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභික පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ විවාහයට පෙර ජායාරූ(Pre Shoot Photos) අප වෙත ලැබී තිබේ.

රුවන්වැලි මහා සෑය අභියස සුදු ඇදුමින් සැරසී ගන්නා ලද මෙම සුන්දර ජායාරූප එකතුව ඔබට පහතින් නැරඹිය හැක.

ජායාරූ - ධනුෂ්ක සේනාධීරNo comments