හදිසියේම ඇමරිකානුවෝ ලක්ෂ දෙකක් නවීන ගිනි අවි මිලට ගනී..! (PHOTOS) | Reporter හදිසියේම ඇමරිකානුවෝ ලක්ෂ දෙකක් නවීන ගිනි අවි මිලට ගනී..! (PHOTOS) - Reporter

Hot News

හදිසියේම ඇමරිකානුවෝ ලක්ෂ දෙකක් නවීන ගිනි අවි මිලට ගනී..! (PHOTOS)


සෑම වසරකම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ Thanks giving උත්සවය දිනයට පසු දිනය Black Friday ලෙසින් සලකනු ලබයි.
නත්තල සදහා සාප්පු සවාරී පටන් ගන්නා මුල්ම දිනය වන මෙදිනට ඉතා විශාල වට්ටම් සහිතව බඩුභාණ්ඩ මිළදී ගැනීමට සාමාන්‍ය ජනතාවට හැකියාව ලැබේ.
ඇමරිකාවේ FBI ආයතනයට අනුව මේ වසරේ ''Black Friday"" දිනයේදී ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න ගිනි අවි ප්‍රමාණයක් අලෙවි වී තිබේ.
මෙම ප්‍රමාණය ඇමරිකවේ මැරින් බලකායේ සේවයේ නියතුව සිටින සියලුම සොල්දාදුවන් ආයුධ සන්නද්ධ කිරිමට ප්‍රමාණවත් වන බවයි.
ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත 50 න් ප්‍රාන්ත 45කම ගිනි අවි භාවිතය සදහා සාමාන්‍ය වැසියන්ට බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවේ.
මෙය එරට ව්‍යවස්ථාවෙන් සාමාන්‍ය වැසියන්ට හිමිවන අයිතියකි.

No comments