තනියම ඉන්දියාවට ගිහින් ලෝකයේ හොදම රොකට් එකට හිමි සම්මානය දිනූ නමය වසරේ පුංචි හපනා (VIDEO) | Reporter තනියම ඉන්දියාවට ගිහින් ලෝකයේ හොදම රොකට් එකට හිමි සම්මානය දිනූ නමය වසරේ පුංචි හපනා (VIDEO) - Reporter

Hot News

තනියම ඉන්දියාවට ගිහින් ලෝකයේ හොදම රොකට් එකට හිමි සම්මානය දිනූ නමය වසරේ පුංචි හපනා (VIDEO)
රටවල් 16ක තරඟකරුවන් පරදා ඉන්දියාවේ පැවති  ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය අභ්‍යාවකාශ සංසදයේ  ජල රොකට් තරඟාවලියේ පළමු ස්ථානය දිනාගැනීමට ගාල්ල ක්‍රිස්තුදේව විද්‍යාලයේ නමය වසරේ ඉගෙනුම ලබන කළණ නිම්සර සිසුවා සමත්වී තිබේ. 

ස්වයං පර්යේෂණයක් හරහා අවබෝධකරගත් තාක්ෂණයක් භාවිතා කරමින් මෙම සිසුවා මෙම රොකට්ටුව නිර්මාණය කර ඇත. 

ගුවන් ටිකට්පත් මිළදී ගැනීමට මුදල් නොමැති වීම නිසා මෙම සිසුවා පමණක් තනිවම අදාල තරඟයට සහභාගී වීම සඳහා යාම විශේෂ සිදුවීමකි. 

ඔහුගේ දක්ෂතා පිළිබඳව දැක්වෙන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව පහතින් දැක්වේ. 


No comments