ලංකාව ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යන්න, කොට්ටාවේ ඉදිවන පළමු බහුකාර්‍ය ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය මෙන්න (VIDEO) | Reporter ලංකාව ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යන්න, කොට්ටාවේ ඉදිවන පළමු බහුකාර්‍ය ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය මෙන්න (VIDEO) - Reporter

Hot News

ලංකාව ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යන්න, කොට්ටාවේ ඉදිවන පළමු බහුකාර්‍ය ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය මෙන්න (VIDEO)
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන පළමු බහුකාර්ය ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය වන කොට්ටාව මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ තිබෙන අතර මෙය 2018 ජනවාරි මාසය පමණ වනවිට විවෘත කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබෙනවා.
මෙම විවෘත කිරීමත් සමග ආරම්භයේදී මෙම ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය තුළ දුම්රිය සහ බස්රථ නතර කෙරෙන අතර මාලඹේ දක්වා දැනට ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයද මෙම ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය දක්වා අනාගතයේදී දීර්ඝ කිරීමට සැලසුමක් ඇතැයි වාර්තා වනවා.


මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය විවෘත කළ පසුව දකුණු අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ පැමිණෙන මේ වනවිට මහරගම නතර කරන බස්රථ මෙහි නතර කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර කොට්ටාව බස් නැවතුම්පොළින් කොටසක්ද මෙම ස්ථානයට ගෙන එනු ඇති.
අළුතින් ඉදිවන අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය ඔස්සේ කොළඹට ඇතුළු වීමට තිබෙන පිවිසුම් ස්ථාන දෙක වන්නේ කොට්ටාව මාකුඹුර සහ අතුරුගිරිය පෝරේ යන පිවිසුම් ස්ථාන දෙකයි.
මේ අනුව, දකුණු අධිවේගී මාර්ගය, පිටත වටරවුම් මාර්ගය, කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය, ඉදිකරමින් තිබෙන මහනුවර අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ කොළඹට පැමිණෙන මගීන්ට මෙම පිවිසුම් ස්ථාන දෙක ඔස්සේ කොළඹට ඇතුළු වීමට පුළුවන් වනවා.
මේ වනවිටත්, මෙම ප්‍රදේශ රජයේ මහා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා හඳුනාගෙන තිබෙන කලාපයක් වන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය සහිතව කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදුන්නේ 2015 මැයි මාසයේදී වන අතර කොන්ත්‍රාත්තුවේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 845 ක් බව සඳහන්. 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනයේ මූළ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් මෙය 2015 වසරේ නොවැම්බර් මස ඉදිකිරීම් ආරම්භ කෙරුණා.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමට හිරු ගොසිප් අපි එහි ගොස් අදාළ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කළා. එම සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින්...

- Hiru Gossip


No comments