මගදී හප්පා නතර කළත් ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි වැඩකරු ලොව ම මවිත කරමින් ජයග්‍රහණයෙන් ගමන නිමා කළ ඇඟ හිරිවැටෙන මොහොත (VIDEO) | Reporter මගදී හප්පා නතර කළත් ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි වැඩකරු ලොව ම මවිත කරමින් ජයග්‍රහණයෙන් ගමන නිමා කළ ඇඟ හිරිවැටෙන මොහොත (VIDEO) - Reporter

Hot News

මගදී හප්පා නතර කළත් ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි වැඩකරු ලොව ම මවිත කරමින් ජයග්‍රහණයෙන් ගමන නිමා කළ ඇඟ හිරිවැටෙන මොහොත (VIDEO)ලැම්බෝගිනි සුපර් ට්‍රොෆියෝ ලෝක තරගාවලියේ අවසන් තරගය පසුගියදා පැවැත්වුනා ඉතාලියේදී .

එහි දෙවන තරගයේ තුන්වන ස්ථානය දිනා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිලන්ත මාලගමුව සමත් වුනා.

15 වන ස්ථානයේසිට තරගය ආරම්භ කළ මාලගමුව තෙවන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණීම විශේෂත්වයක්.

මෙම තරගය නැරඹීමට ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල පිරිසක්ද එක්ව සිටීම විශේෂ වූවා.

එම අවස්ථාව දැක්වෙන සමාජ මාධ්‍ය වෙත එක්කර තිබූ දර්ශන පහතින්.

No comments