කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලත් සමග අලුත් මන්ත්‍රීවරුන් 10 එජාපයට එනවලු - ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් | Reporter කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලත් සමග අලුත් මන්ත්‍රීවරුන් 10 එජාපයට එනවලු - ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් - Reporter

Hot News

කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලත් සමග අලුත් මන්ත්‍රීවරුන් 10 එජාපයට එනවලු - ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්ජනවාරි මාසයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අලුතින් මන්ත්‍රීවරුන් 10කට වැඩි පිරිසක් සම්බන්ධ වන බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා අනුරාධපුරයේදී මාධ්‍යවේදීන් කළ විමසීමකට පිළිතුරු අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී ඒ මහතා පවසා සිටියේ කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මන්ත්‍රීවරයා ද ඒ අතර වන බවයි.

No comments