මඩකලපුවෙන් එක්වරම ඒඩ්ස් රෝගීන් 31 දෙනෙකු මතුවෙයි..! | Reporter මඩකලපුවෙන් එක්වරම ඒඩ්ස් රෝගීන් 31 දෙනෙකු මතුවෙයි..! - Reporter

Hot News

මඩකලපුවෙන් එක්වරම ඒඩ්ස් රෝගීන් 31 දෙනෙකු මතුවෙයි..!මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසය දක්වා කාලය තුළදී මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඒඩ්ස් රෝගීන් 31 දෙනෙකු හඳනාගෙන ඇති බව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් සමාජ රෝග සහ ඒඩ්ස් මර්දන කාර්යාල ප්‍රධානී වෛද්‍ය අනුෂියා ශ්‍රි ශන්කර් පවසනවා.
ඇය මේ බව හෙළිකළේ සමාජ රෝග මර්දන වැඩසටහනකට එක්වෙමින්.

මෙම රෝගීන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වෛද්‍ය කොට්ඨාස 14කින් හමුවූ බවයි ඇය අනාවරණය කළේ.
වෛද්‍ය පරීක්ෂන තුළින් තමන්ට ඇති බෝවන රෝග හඳුනාගැනීම තමන්ට මෙන්ම සමාජයටද වැදගත් කරුණක් බවයි වෛද්‍යවරිය පවසන්නේ.

මේ නිසා එවැනි රුධිර පරීක්ෂණයකට යොමුවීම අතිෂ්‍ය වැදගත් කරුණක් බවයි වෛද්‍යවරිය අනාවරණය කළේ.

No comments