වසර 35කට පසු සෞදියේ චිත්‍රපට තහනම ඉවතට | Reporter වසර 35කට පසු සෞදියේ චිත්‍රපට තහනම ඉවතට - Reporter

Hot News

වසර 35කට පසු සෞදියේ චිත්‍රපට තහනම ඉවතට

දශක තුනකට වැඩි කාලයක් පැවැති තහනම ඉවත් කරමින් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවසර දීමට සෞදි අරාබි පාලනය තීරණය කර තිබෙනවා.
මෙම තීරණය සෞදි අරාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු වන මොහම්මෙද් බින් සල්මාන්ගේ සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවේ එක් අංගයක් යැයි පැවසෙනවා.
මේ අනුව ලබන වසරේ සිට වාණිජ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සෞදි පාලනය අවසර දී තිබෙන අතර මෙලෙස සෞදිය තුළ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නේ වසර 35කට පසුවය.
තහනම ඉවත් කරන බව නිවේදනය කළ සෞදි සංස්කෘතිත සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය රජය සිනමාශාලා සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීම කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව ද සඳහන් කර තිබෙනවා.

No comments