ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිල් චිත්‍රපට නිළිය August Ames, හදිසියේ මියයයි..! මරණයට හේතුව අභිරහසක් (PHOTOS) | Reporter ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිල් චිත්‍රපට නිළිය August Ames, හදිසියේ මියයයි..! මරණයට හේතුව අභිරහසක් (PHOTOS) - Reporter

Hot News

ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිල් චිත්‍රපට නිළිය August Ames, හදිසියේ මියයයි..! මරණයට හේතුව අභිරහසක් (PHOTOS)ඇමරිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නිල් චිත්‍රපට නිළියක් වන 23 හැවරිදි  ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිල් චිත්‍රපට නිළිය August Ames පෙරෙදා දිනයේ හදිසියේම මියගොස් ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය අද වාර්තා කලා. 

මරණයට හේතුව තවමත් තහවුරු වී නොමැති අතර බරපතළ මානසික අවපීඩනය නිසා ඇය දිවි නසා ගන්නට ඇතැයි ඇගේ සමීපතමයන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

1994 වසරේ උපන්  ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිල් චිත්‍රපට නිළිය August Ames, 2013 වසරේදී නිල් චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රයට පිවිසි අතර මිය යන විට චිත්‍රපට 270කට රංගනයෙන් දායක වී තිබේ.

වැඩ පරිසරය සහ සමාජය තුලින් එල්ල වන පීඩනය නිසා බොහෝ නිල් චිත්‍රපට තරු සිය දිවි නසා ගැනීම  සුලභ සිදුවීමක් ය. 


No comments