නිළ ඇදුම් වව්චර් ගසා කන්න හදන විදුහල්පතිවරුන්ට වැඩ වරදියි | Reporter නිළ ඇදුම් වව්චර් ගසා කන්න හදන විදුහල්පතිවරුන්ට වැඩ වරදියි - Reporter

Hot News

නිළ ඇදුම් වව්චර් ගසා කන්න හදන විදුහල්පතිවරුන්ට වැඩ වරදියි

පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ ලබාදෙන නිළ ඇදුම් වව්චර් පත් ඔවුන් අතට පත් නොකොට ඒ වෙනුවට රෙදි ලබාදීම හෝ වෙනත් මැදිහත්විම් සිදු කරන විදුහල්පතිවරුන්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිළධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පල වී තිබූ මාධ්‍ය වාර්තා කිහිපයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇති බව අධ්‍යාපන  අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

නිළ ඇඳුම් වව්චරය මගින් පාසල් ළමුන්ට තමා කැමති වෙළඳසැලකින් රෙදි මිලදී ගැනිම සඳහා විදුහල්පතිවරුන් විසින් අවස්ථාව සලසා දිය යුතු වේ.

No comments