කරුණාකරලා විදුලිය පුලුවන්තරම් භාවිතා කරන්න - ජර්මනිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි..! | Reporter කරුණාකරලා විදුලිය පුලුවන්තරම් භාවිතා කරන්න - ජර්මනිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි..! - Reporter

Breaking News

කරුණාකරලා විදුලිය පුලුවන්තරම් භාවිතා කරන්න - ජර්මනිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි..!ඡර්මනිය දියුණු කාර්මික රටකි. ඇය මීට වසර ගණනාකවකට පෙර සිය රටට අවශ්‍ය විදුලිය උත්පාදනය කර ගත්තේ සිය න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලිනි. එහෙත් පසුව න්‍යෂ්ටික බලාගාරවලින් උත්පාදනය කරන බල ශක්තියට වඩා ස්වාභාවික බල ශක්ති උත්පාදනයන් සදහා ඇය වෙහෙසවිය. ඒ සදහා දශක දෙකක් තිස්සේ සුළං බලාගාර බල ශක්තී පද්ධතියක් සදහා ඩොලර් බිලියන 200 ක දැවැන්ත මුදලක් වියදම් කලාය. මේ වනවිට එහි ප්‍රතිඵල ලෙස න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලින් 40% ක්ද සුළං බලාගාර වලින් 60% ක්ද වශයෙන් රටට අවශ්‍ය විදුලිය ඉල්ලුමට සැපයුම ලබාදෙයි.
ඡර්මනියේ විදුලිය ඒකකයක මිල තීරණය වන්නේ කොටස් වෙළද පොල ක්‍රමයටය. දිනකට විදුලිය ඉල්ලුම අධික පැය ගණන්වලදී විදුලිය ඒකකයක මිල ඉහල යයි. විදුලිය ඉල්ලුම අවම පැය ගනන් වලදී විදුලිය ඒකකයක මිල පහත වැටේ. නමුත් පසුගිය මාස ගනනාවක් විදුලිය ඒකකයක් තිබුනේ බිංදුවටය. ඊට හේතුව ඒ මාස කිහිපයේ අධික සුළං නිසා සුළං බලාගාර වලින් උත්පාදනය කරනු ලබන බලශක්ති සැපයුම අධික වීමය. මේ නිසා රටට අවශ්‍ය විදුලිය සැපයුම විදුලිය ඉල්ලුමට වඩා අධික ලෙස ඉහළ යමින් පැවති අතර මේ අධික සැපයුම නතර කිරීමට නම් න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලින් ගන්නා විදුලිය උත්පාදනය වු 40 % නවතා දැමිය යුතුය. එසේ නොගන්නේ නම් න්‍යෂ්ටික බලාගාර වසා දැමිය යුතුව ඇත. නමුත් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් වසා දමනවාට වඩා පවත්වාගෙන යාම වඩා ලාබ දායකය.
පසුගිය දෙැසැම්බර් 25 වැනිදා බින්දුවට තිබූ විදුලිය ඒකකයක් රින 2 දක්වා පහත වැටුනි. ඊට හේතුව නත්තල් නිවාඩුවට සියලු කර්මාන්ත ශාලා වසා දැමීම හේතුවෙන් විදුලිය අවශ්‍යතාවයක් කම්හල් හිමියන්ට නොවුනි. දෙවැන්න වෙනදාට හිම වැටෙන ශිතල දෙසැම්බරය මෙවර ඡර්මනියට ලගා නොවීමයි. එබැවින් ගෙවල් උනුසුම් කිරීම සදහා ඡනතාව උෂ්ණත්වය ඉහළ දමන යන්ත්‍ර භාවිතා කලේ නැත. දැන් ඡර්මන් ආන්ඩුව මේ රින අගයක් ඇති විදුලිය ඒකකයක් සදහා ගෙවමින් සිටි. නත්තල් දින සහ ඊට පෙර දින විදුලිය මෙගාවොට් එකක ඒකකයක් භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් කර්මාන්තශාලා වලට ඇ.ඩො. 60ක පමණ මුදලක් ඡර්මානු රඡය ආපසු ගෙවනු ලැබීය.

No comments