ශ්‍රී ලනිපයේ අපේක්ෂිකාවක් එජාපයට එක්වේ. | Reporter ශ්‍රී ලනිපයේ අපේක්ෂිකාවක් එජාපයට එක්වේ. - Reporter

Breaking News

ශ්‍රී ලනිපයේ අපේක්ෂිකාවක් එජාපයට එක්වේ.


වව්නියාව දකුණ සිංහල ප‍්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්වීමට ශ‍්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නාමයෝජනා භාරදුන් අපේක්ෂිකාවක එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එක්ව තිබෙනවා.
ඩබිලිව්.චන්ද්‍රාවතී නමැති අපේක්ෂිකාව එලෙස වවුනියාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක පි.කරුණාදාස මහතා වෙතින් එහි සාමාජිකත්වය ලබා ගත් බව සදහන් කළේ.
ශ‍්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සංවිධායකවරුන් අතර පවති අසමගිය හේතුවෙන් තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත් බවයි චන්ද්‍රාවතී මහත්මිය පවසන්නේ.
මේ අතර ශ‍්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විශාල පිරිසක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙත එක්වීමට නියමිත බව වව්නියාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක පි.කරුණාදාස මහතා එහිදී කියා සිටියා.

No comments