නාමයෝජනා පත්‍රයක් හදාගන්න බැරි පක්ෂයකට පරිපාලනයදීම සිතා බැලිය යුතුයි | Reporter නාමයෝජනා පත්‍රයක් හදාගන්න බැරි පක්ෂයකට පරිපාලනයදීම සිතා බැලිය යුතුයි - Reporter

Hot News

නාමයෝජනා පත්‍රයක් හදාගන්න බැරි පක්ෂයකට පරිපාලනයදීම සිතා බැලිය යුතුයිනාමයෝජනා පත්‍රක් නිසි පරිදි සකස් කරගැනීමට හැකියාවක් නොමැති පක්ෂයකට පළාත් පාලන ආයතනයක පරිපාලන කටයුතු බාරදීම සම්බන්ධයෙන් දෙවරක් සිතා බැලිය යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි.

 මාතර ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

No comments