බැඳුම්කර වංචාවට දෙවැනි මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචාවක් ඉදිරියේදී ජනපති ඉදිරියේදී ජනපති හෙලිකරන බව - ඇමති අමරවීර කියයි | Reporter බැඳුම්කර වංචාවට දෙවැනි මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචාවක් ඉදිරියේදී ජනපති ඉදිරියේදී ජනපති හෙලිකරන බව - ඇමති අමරවීර කියයි - Reporter

Hot News

බැඳුම්කර වංචාවට දෙවැනි මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචාවක් ඉදිරියේදී ජනපති ඉදිරියේදී ජනපති හෙලිකරන බව - ඇමති අමරවීර කියයිබැදුම්කර වංචාවට පමණක් දෙවැනි මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචාවක් පිළිබඳව ඉදිරියේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇති බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ මාතර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින්.

No comments