නිල් නොවේ සුදු ඇස්බැස්ටස් තහනම ඉවතට | Reporter නිල් නොවේ සුදු ඇස්බැස්ටස් තහනම ඉවතට - Reporter

Breaking News

නිල් නොවේ සුදු ඇස්බැස්ටස් තහනම ඉවතට


රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ජනවාරි 1වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ සුදු ඇස්බැස්ටස් සෙවිලි තහනම ඉවත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල  සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ(19) රැස්විය.

සෞඛ්‍ය අංශ විසින් එම ඇස්බැස්ටස් වර්ගවල හානිකර තත්ත්වය අඩු බව අනාවරණය කරගැනීමෙන් පසු මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

කෙසේවුවද නිල් ඇස්බැස්ටස් සඳහා ජනවාරි පළවෙනිදා සිට අදාළ තහනම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක  කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.


  

No comments