අලියා අතහැර දෙදෙනෙක් අත ගනී. | Reporter අලියා අතහැර දෙදෙනෙක් අත ගනී. - Reporter

Hot News

අලියා අතහැර දෙදෙනෙක් අත ගනී.මහඔය ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු උප සභාපති කේ.ටී. සේනාරත්න මහතා සහ පක්ෂ තරුණ සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරියෙකු වූ ආර්.එම්.සී.එම්ඥානරත්න යන මහත්වරුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්ව තිබෙනවා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ අද (16) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී ඔවුන් එලෙස ජනාධිපතිවරයාට සහය පළ කළ බවයි.
No comments