ඖෂධ මිල ඉහළ යාම | Reporter ඖෂධ මිල ඉහළ යාම - Reporter

Hot News

ඖෂධ මිල ඉහළ යාමලෝක වෙළඳපොළ තුළ ඖෂධ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඖෂධ ආනයනකරුවන් පාඩු ලැබීම තුළ ඖෂධ මිල වැඩි කිරීමට සිදූවූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ඖෂධ මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවල පල වූ වාර්තාවකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

ඖෂධ ආනයනකරුවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ වාණිජ මණ්ඩලය කල ඉල්ලීමකට අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් සිදුකර ඇති බව සඳහන්ය.

ඒ අනුව ඖෂධ මිල සියයට 05 කින් වැඩි කිරීමට සිදුවූ බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.

No comments