යාපනය රෝහලේදී විවෘත හදවත් සැත්කමක් සාර්ථක වෙයි | Reporter යාපනය රෝහලේදී විවෘත හදවත් සැත්කමක් සාර්ථක වෙයි - Reporter

Hot News

යාපනය රෝහලේදී විවෘත හදවත් සැත්කමක් සාර්ථක වෙයි


යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ දී විවෘත හදවත් සැත්කමක් සාර්ථකව සිදුකර තිබේ.

යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්යතවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් ඊයේ (20) දිනයේ මෙම සැත්කම සිදුකර ඇති බවසෞඛ්‍ය අමත්ශය සඳහන් කළේය.

වවුනියාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 27 හැවිරිදි තරුණයෙකුට මෙම හෘද සැත්කම සිදුකර තිබේ.

සැත්කමෙන් පසු රෝගියා එම රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ සුවෙන් පසුවන බව යාපනය රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය එම්.සත්යයමූර්ති මහතා සඳහන් කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේය.

No comments