ඡන්ද කොමිසම-දේශපාලන ලේකම්වරු අතර සාකච්ඡාවක් | Reporter ඡන්ද කොමිසම-දේශපාලන ලේකම්වරු අතර සාකච්ඡාවක් - Reporter

Breaking News

ඡන්ද කොමිසම-දේශපාලන ලේකම්වරු අතර සාකච්ඡාවක්මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් සහ දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් අතර හෙට(27) විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙයි.

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් එහිදී සාකච්ඡා කෙරෙන බවයි.

මීට අමතරව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීන් සහ මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් අනිද්දා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

No comments