උසස් පෙල ප්‍රථිපල නිකුත් වේ | Reporter උසස් පෙල ප්‍රථිපල නිකුත් වේ - Reporter

Hot News

උසස් පෙල ප්‍රථිපල නිකුත් වේ2017 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ දිවයිනෙන් ප්‍රථම, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන ලබාගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය මේ වන විට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර තිබෙනවා.
ජීව විදයා විෂය ධාරාව
1. පළමු ස්ථානයට මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ දිලිනි සඳුනිකා පලිහක්කාරත් 
2.දෙවන ස්ථානය වෙන්නප්පුව ජෝශප් වාස් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ජී.ඒ. හසිත ගීත් ගුණසිංහත්
3.තෙවන ස්ථානය කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉෂාන් ශාලුක රාමනායක
          
භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාව
1.පළමු ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබෙන්නේ යාපනය, පේදුරුතුඩුව හාර්ඩ්ලි විද්‍යාලයේ ශ්‍රීධරන් දුවාරකන් 
2.දෙවන ස්ථානය ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ පමුදිත හිමාන් සෝමරත්න
3.තුන් වන ස්ථානය යාපනය සාන්ත පැක්ට්‍රික් විද්‍යාලයේ රේමන්ඩ් ඩේසියස් ජෙයරාජන් පෝල් ජාන්සන් 
                                                                                                          
වානිජ විෂය ධාරාව
1.පළමු ස්ථානය මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ  ඒ එස්.ඒ. දුලානි රසන්තිකා 
2.දෙවන ස්ථානය කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලයේ කෞෂල්‍යා සුභාෂිනි දාබරේ 
3.තෙවන ස්ථානය කොළඹ 5 ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලයේ ෆාතිමා අකීලා ඉස්වර් 

කලා අංශය  
1.ප්‍රථම ස්ථානය රත්නපුර සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙනහි පූජ්‍ය පත්බේරියේ මුනින්දවංශ හිමියන්  
2.දෙවන ස්ථානයට කොළඹ 7 සී.එම්.එස්. බාලිකා විද්‍යාලයේ සහෙලි ආචනා වික්‍රමනායක
3.තෙවන ස්ථානය රත්නපුර ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ දිල්කි සඳුපමා 

No comments