පළාත් සභා මැතිවරණය මාර්තු අවසානයේ | Reporter පළාත් සභා මැතිවරණය මාර්තු අවසානයේ - Reporter

Hot News

පළාත් සභා මැතිවරණය මාර්තු අවසානයේ

ලබන වසරේ මාර්තු මාසය අවසන් වීමෙන් පසු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකියාව ඇති බව අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ ඉන්දිකා දේමුණි ද සිල්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

ඒ පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාළව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්‌ පිරිසක් ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සමක් ඊයේ සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

සීමා නිර්ණ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වූ වහාම මැතිවරණය කැඳවීමට මැතිවරණ කොමිසමට බලය ඇති බව ඇය අධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

එමෙන්ම පළාත් සභාවල කාලය අවසන් වීමක් මිස පෙත්සම්කරුවන් පවසන පරිදි පළාත් සභා මැතිවරණය කල් දැමීමෙන් සිදුවී නොමැති බවද අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ඉන්දික දේමුණි මහත්මිය සඳහන් කළේය.

නඩුව වැඩිදුර විභාගය ලබන මස 17 වනදා දක්වා කල් තබනු ලැබීය.

No comments