ඒකාබද්ධයේ ප්‍රධානියෙකු මගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලුවා | Reporter ඒකාබද්ධයේ ප්‍රධානියෙකු මගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලුවා - Reporter

Breaking News

ඒකාබද්ධයේ ප්‍රධානියෙකු මගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලුවා

එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා ලබාදීමට නම් ඔහු සමඟ කායික සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්විය යුතු බවට පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධානියෙකු තමන්ට ප්‍රකාශ කල බව මධූෂා රාමසිංහ මෙනෙවිය සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබේ.

පසුගිය සති කිහිපයේම නාමයෝජනා ලබාගැනීම සඳහා පැමිණි තරුණ කාන්තා ක්‍රියාකාරීන් කිහිප දෙනෙකුගෙන්ම මෙලෙස පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධානීන් විසින් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලා ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

වැඩි දුරටත් මධුෂා කියා සිටින්නේ තමන් ලිංගික අල්ලස් ලබාදී නාම යෝජනා ලබා ගැනිමට සූදානම් නැති බව ප්‍රකාශ කර ඇත.


ලිංගික අල්ලස් නොදෙමි. චන්ද ලබාදෙමි. අවස්තාව දෙන

No comments