ඇමෙරිකාව ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනුවර ලෙස පිළිගැනීමට ජගත් සංවිධානයේ විරෝධය | Reporter ඇමෙරිකාව ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනුවර ලෙස පිළිගැනීමට ජගත් සංවිධානයේ විරෝධය - Reporter

Breaking News

ඇමෙරිකාව ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනුවර ලෙස පිළිගැනීමට ජගත් සංවිධානයේ විරෝධය


ඇමෙරිකාව විසින් ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනුවර ලෙස පිළිගැනීම ඉවත්කර ගැනීම සදහා වන යෝජනාවකට එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනුවර ලෙස පිළිගන්නා තීරණ නිෂ්ඵල සහ අවලංගු ලෙස සැලකෙන බවයි එම යෝජනාවේ දැක්වෙන්නේ.
නොබැඳි යෝජනාවට පක්ෂව රටවල් 128 ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර රටවල් 9ක් ඊට එරෙහිව ඡන්දය ලබාදුන්නා. රටවල් 35 ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටි බව සඳහන්. ඇමෙරිකා ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජෙරුසලම ඊශ්‍රායලයේ අගනුවර ලෙස පිළිගැනීමේ තීරණයට පිටුපෑ රටවල ආධාර කපාහරින බවට ප්‍රකාශ කිරීමත් සමගයි මෙම ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණේ

No comments