දකුණු ආසියානු කලාපයේ හොඳම මාතෘ මරණ අනුපාතිකය ශ්‍රී ලංකාවෙන් | Reporter දකුණු ආසියානු කලාපයේ හොඳම මාතෘ මරණ අනුපාතිකය ශ්‍රී ලංකාවෙන් - Reporter

Hot News

දකුණු ආසියානු කලාපයේ හොඳම මාතෘ මරණ අනුපාතිකය ශ්‍රී ලංකාවෙන්


2016 වසරේ මාතෘ සමාලෝචන වාර්තාවට අනුව මෙම වර්ෂයේදී මාතෘ මරණ 112 ක් සිදුව ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

මාතෘ මරණ සමාලෝචන වාර්තාව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය ප්‍රියානි සේනාධීර මහත්මිය සහ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ කපිල ජයරත්න මහතා විසින් පසුගියදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා වෙත භාර දී තිබේ.

රට තුළ වාර්තා වන සෑම ගර්භනී හෝ පසු ප්‍රසව මරණයක් වැරදි නොසොයන පදනමක් තුළ පුළුල් විමර්ශනයකට ලක් කරනු ලබන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ක්ෂේත්‍ර, රෝහල් , දිස්ත්‍රික් සහ ජාතික ම්ටටමේදී සියළුම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සහභාගීත්වය ලබාදෙන බව සඳහන්ය.

2016 වසරේ අදාල වාර්තාවට අනුව මාතෘ මරණ 112 ක් සිදුව ඇති අතර ඒ අනුව මාතෘ මරණ අනුපාතිකය සජීවී දරු උපත් ලක්ෂයකට 33.8 ක් ලෙස ගණනය කර තිබේ.

මෙය දකුණු ආසියානු කලාපයේ හොඳම මාතෘ මරණ අනුපාතිකය බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.

කෙසේවෙතත් මෙවර සෘජු මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වී ඇති අතර එය මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 55 ක් බව සඳහන්ය.

පසු ප්‍රසව රක්තපාතය, හදවත් රෝග හා ගැබ් තරලය රුධිරයට මුසු වීම මෙම මරණවලට ප්‍රධානම හේතුව ලෙස අනාවරණය වී තිබේ.

No comments