කොළඹ ලොකු ඉස්කෝලයකිනුත් ෆෝන් එකෙන් උත්තර සෙවූ සාපෙ සිසුවෙකු මාට්ටු වේ | Reporter කොළඹ ලොකු ඉස්කෝලයකිනුත් ෆෝන් එකෙන් උත්තර සෙවූ සාපෙ සිසුවෙකු මාට්ටු වේ - Reporter

Hot News

කොළඹ ලොකු ඉස්කෝලයකිනුත් ෆෝන් එකෙන් උත්තර සෙවූ සාපෙ සිසුවෙකු මාට්ටු වේ
ජංගම දුරකථන භාවිත කරමින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පිළිතුරු සැපයූ කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සිසුවෙකු පිළිබඳවත් වාර්තා වෙයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන්ද මේ වන විට විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති අතර අදාළ සිසුවාගෙන් ප්‍රශ්න කෙරෙන බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේය.

No comments