වනඅලි ඝාතකයින්ට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඩුවම් | Reporter වනඅලි ඝාතකයින්ට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඩුවම් - Reporter

Hot News

වනඅලි ඝාතකයින්ට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඩුවම්


දළපූට්ටුවාගේ ඇත්දළ කොටස් සහ ගජමුතු මේ වන විට අධිකරණ නියෝගයක්මත ජාතික සත්වෝද්‍යාන සහ තක්සේරු යන දෙපාර්තමේන්තුවලට මෙන්ම මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වෙත ද යොමු කර තිබෙනවා.මේ අතර වනඅලි ඝාතනයකදී උසාවියකින් වරදකරුවන අයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඩුවම් නියම කළ හැකි වන පරිදි වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුණා.

විෂයභාර අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකටයි එලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණේ.

No comments