පියසේන ගමගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි | Reporter පියසේන ගමගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි - Reporter

Hot News

පියසේන ගමගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයිනීතිය,සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පියසේන ගමගේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ අද (28) උදෑසන දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. 

ඒ, ජනාධිපති නිළ නිවසේදීයි.  

2016 වසරේ අගෝස්තු මස 17 වැනිදා පැවති මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන නියෝජනය කරමින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට තරග වැදුණු පියසේන ගමගේට හිමිවූයේ මනාප 45,245 ක් පමණයි. 

No comments