ලංකාවේ ඇත්තුන්ගේ ගජමුතු නෑ - විශේෂ හෙළිදරව්වක් | Reporter ලංකාවේ ඇත්තුන්ගේ ගජමුතු නෑ - විශේෂ හෙළිදරව්වක් - Reporter

Hot News

ලංකාවේ ඇත්තුන්ගේ ගජමුතු නෑ - විශේෂ හෙළිදරව්වක්


පසුගිය කාලය පුරා කතාබහ වුණු පරිදි මෙරට ඇතුන් ගේ දළ තුළ ගජමුතු නැතැයි හිටපු නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂ, මැණික් පිළිබඳ විශේෂඥයකු හා වනජීවී වෙළඳාම පිළිබඳ විශේෂඥයකු වන සමන්ත ගුණසේකර මහතා පවසනවා.
ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ ඇතුන් දහස් ගණනකගෙන් එකෙකුගේ මුතු තිබිය හැකි වුවත් එසේ මුතු ඇතිවිය හැක්කේ වසර සියයකට ආසන්න කාලයක් ජීවත් වූ සතකුගේ පමණක් බවයි.
ගජමුතු බව පවසමින් ජාවාරම්කරුවන් විකුණනු ලබන්නේ මුතු බෙල්ලන්ගෙන් ලබා ගන්නා මුතු හෝ ඇත් දළවලින් කපා ඔප මට්ටම් කරන ලද කොටස් බව වගකීමෙන් පැවැසිය හැකි බව ගුණසේකර මහතා පවසනවා.
එමෙන්ම ගජමුතු බව පවසමින් විකුණන්නට තැත් කරන දේ අතර හරක් ඇට, පළිගු හෝ වෙනත් පාෂාණ වලින් කපා ඔප දැමූ දේ ඇතැයි ද ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.
ඇතුන් ගේ පශ්චාත් මරණ පරික්ෂණ සිය ගණනකට තමන් සම්බන්ධ වී ඇතත් එකම අවස්ථාවක හෝ ගජමුතු හමු නොවූ බව කී ගුණසේකර මහතා ගජමුතු හමුවූ බව පවසන්නන්ට හසුනොවන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් ද කළේය.

No comments