ඇමරිකාව GSP + බදු සහනය සම්පූර්ණයෙන් කපා දමයි..! | Reporter ඇමරිකාව GSP + බදු සහනය සම්පූර්ණයෙන් කපා දමයි..! - Reporter

Hot News

ඇමරිකාව GSP + බදු සහනය සම්පූර්ණයෙන් කපා දමයි..!


ශ‍්‍රී ලංකාවට මෙතෙක් ලබා දී තිබූ GSP බදු සහනය මෙම දෙසැම්බර් 31 වැනිදායින් පසු නැවත දීර්ඝ නොකිරීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තීරණය කර ඇත.
කොළඹ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මේ බව නිවේදනය කර තිබේ.
ඇමරිකාව විසින් ගෙන ඇති මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම එම බදු සහනයෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබූ අන් රටවලටද බලපායි.
මේ අනුව ශ‍්‍රි ලංකා නිෂ්පාදනයන් ගණනාවක් සදහා කිසිදු තීරු බදු අයහකිරීමකින් තොරව ඇමරිකානු වෙළදපලට පිවිසීමට තිබූ අවස්ථාව අහිමි වෙයි.
ශ‍්‍රි ලංකාවේ සමස්ථ අපනයනයෙන් 18%ක් පමණ සිදු කරන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයටයි.
එමගින් මෙරටට වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 2.5ක පමණ මුදලක් ලැබෙයි. 
රෙදි පිලි, රබර් නිෂ්පාදන, විසිතුරු මසුන් ප‍්‍රධාන වශයෙන් ශ‍්‍රි ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කරනු ලබයි.
බදු සහනය අහිමි වීමත් සමග තීරැු බදු ගෙවමින් ලෝකයේ සෙසු රටවල නිෂ්පාදන සමග තරගකරමින් ඇමරිකානු වෙලදපලට භාණ්ඩ ලබා දීමට ශ‍්‍රී ලංකාවට සිදුවෙයි.
2016 වර්ෂයේදී පමණක් ශ‍්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 2.8 ක භාණ්ඩ ඇමරිකාවට අපනයන කර තිබේ.

No comments