සිරිපා වාරය ඇරඹී දවස් දෙකයි... ශ්‍රීපාදය කුණු වලින් වැසී යයි..! (PHOTOS) | Reporter සිරිපා වාරය ඇරඹී දවස් දෙකයි... ශ්‍රීපාදය කුණු වලින් වැසී යයි..! (PHOTOS) - Reporter

Hot News

සිරිපා වාරය ඇරඹී දවස් දෙකයි... ශ්‍රීපාදය කුණු වලින් වැසී යයි..! (PHOTOS)


පසුගිය ඉරිදා (පොහොය දිනය ) සිට සිරිපා වන්දනා සමය ආරම්භ වූ අතර  අද වනවිට දින දෙකක් පමණක් ගතවී තිබේ.

නමුත් පසුගිය දින දෙකෙදී පමණක් ඉතා විශාල කුණු ප්‍රමාණයක් ශ්‍රීපාදස්ථානය අවට සහ ගමන් මාර්ගයේ ඇති බව වාර්තා වී තිබේ.

ශ්‍රී පාදස්ථානයට පැමිණෙන බැතිමතුන් නොසැලකිලිමත් ලෙස  කසල බැහැර කරනු ලබන අතර මීට මාස කිහිපයකට ඉහතදී ශ්‍රීපාදස්ථානයේ කුණු කන්දක්ද නාය ගියා. 

ඔබ සැබෑ බෞද්ධයෙකු නම් ශ්‍රීපාදය වන්දනාමාන කිරීමට පැමිණෙන්නේ නම් බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද සළකුණ  කුණු ගොඩකින් වැසීයාමට ඉඩ නොදී  එය රැකගැනීමට දායක වන්න. 


No comments