සරම ඇද ගුවන් යානා පැදවූ ලොව පළමු සහ එකම ගුවන් නියමුවා - "අත්තනගල්ලේ පෝලිස් අප්පුහාමි" (VIDEO) | Reporter සරම ඇද ගුවන් යානා පැදවූ ලොව පළමු සහ එකම ගුවන් නියමුවා - "අත්තනගල්ලේ පෝලිස් අප්පුහාමි" (VIDEO) - Reporter

Hot News

සරම ඇද ගුවන් යානා පැදවූ ලොව පළමු සහ එකම ගුවන් නියමුවා - "අත්තනගල්ලේ පෝලිස් අප්පුහාමි" (VIDEO)පෝලිස් අප්පුහාමි යනු අප අසා ඇති නමක් නොවේ. නමුත් ඔබ ගුවන් යානා ඉතිහාසය ගැන අවබෝධයක් ඇති චරිතයක් නම් අනිවාර්‍යයෙන්ම ඔහු ගැන දන්නවා ඇති. 

ලංකාවේ ගුවන් ඉතිහාසයේ පෝලිස් අප්පුහාමි කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන්නේ ඔහුගේ ඇඳුම නිසාම නොව, ඔහු එකල සමාජීය සම්මතයන්ට අභියෝග කල අයෙක් නිසයි.

ඔහු කවුද කියන දේ දැනගන්න, මේ වීඩියෝව බලන්න


No comments