තේ තහනම' ගැන රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අදහස් දක්වයි (video) | Reporter තේ තහනම' ගැන රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අදහස් දක්වයි (video) - Reporter

Hot News

තේ තහනම' ගැන රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අදහස් දක්වයි (video)


රුසියාවට තේ සපයන එක්තරා සමාගමක් විසින් ඇසුරුම්කරන ලද තේ පෙට්ටියක සිටි තේ කර්මාන්තයට මෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තයට ද හානිදායක කෘමියෙකු රුසියාවේදී සොයා ගැනීමත් සමග ශී‍්‍ර ලංකාවේ තේ මිලදී ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට රුසියාව කටයුතු කර තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ප‍්‍රධාන තේ ගැනුම්කරුවෙකු වන රුසියාව ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් තේ ආනයනය කිරීමට අදාළව තාවකාලිකව පනවා ඇති තහනම ඉවත් කර ගැනීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බවයි  ආචාර්ය සමන් වීරසිංහ මහතා පවසන්නේ.


No comments