පොහොට්ටුවේ පිරිසක් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු මදුෂා රාමසීංහ අද මැතිවරණ කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක (video) | Reporter පොහොට්ටුවේ පිරිසක් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු මදුෂා රාමසීංහ අද මැතිවරණ කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක (video) - Reporter

Hot News

පොහොට්ටුවේ පිරිසක් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු මදුෂා රාමසීංහ අද මැතිවරණ කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක (video)
එකාබද්ධ විපක්ෂයට සහය පල කරන මදුෂා රාමසින්හගෙන් පොහොට්ටුවේ පිරිසක් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු බවට අප මිට පෙර වාර්තා කර සිටියා.එය සනාථ කරමින් මදුෂා රාමසිංහ අද දිනයේ මැතිවරණ කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පවත්වමින් කියා සිටින්නේ පොදුජන පෙරමුණේ නාම යෝජනා ලබා දීම සදහා ඇයගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු බවයි.
ඇය වැඩි දුරටත් පවසන්නේ ඇයගේ නම පොදුජන පෙරමුණේ නාමයෝජනා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති බවයි.ඇය පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ කාර්යාලයට ගිය මොහොතේ ඇගේ නම කපා ඇති බව දැනගත් පසු ඇයව අපහසුතාවයට පත් වන අකාරයෙන් පොදුජන පෙරමුණේ පිරිස් කටයුතු කල බවය.
තවද අය පවසන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ලගම සිටින ලේකම්වරයෙකු විසින් මෙලෙස තමන්ගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු බවයි. එලෙස ලිංගික අල්ලස් ලබා දෙන්නේ නම් පොදුජන පෙරමුණේ නාම යෝජනා ලැයිස්තුවට ඇයගේ නම ඇතුලත් කරන බවද මෙම මහින්දගේ ලේකම්වරයා පවසා තිබෙනවා.


No comments