පාර්ලිමේන්තු විවාදය අතරතුර සමලිංගික විවාහ යෝජනාවක්..! (VIDEO) | Reporter පාර්ලිමේන්තු විවාදය අතරතුර සමලිංගික විවාහ යෝජනාවක්..! (VIDEO) - Reporter

Hot News

පාර්ලිමේන්තු විවාදය අතරතුර සමලිංගික විවාහ යෝජනාවක්..! (VIDEO)සමලිංගික විවාහයන් සඳහා නීතිමය අවසරය ලබාදීම පිළිබඳව පසුගිය සමයේදී ශ්‍රී ලංකාව තුල දැඩි ලෙස කතාබහට ලක්වුණා.

මේ දිනවල ඕස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳව උක්ත සමලිංගික විවාහයන් නීතිගත කිරීම පිළිබඳ විවාදයක් පවතිනවා. 

එම විවාදය අතරතුරදී  පා.ම ටිම් විල්සන් විසින් පාර්ලිමේන්තු මහජන ගැලරියේ වාඩි වී සිටි ඔහුගේ සහකරු රායන් බ්ලොගර්   වෙත මෙම විවාහ යෝජනාව සිදුකලා. 

රායන්  එයට කැමැත්ත පළ කල අතර කතානායකවරයා විසින් එම යෝජනාව සහ පිළිතුර හැන්සාඩ් ගත කරන ලෙස කාර්‍ය මණ්ඩලයට නියෝග කලා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව ඔබට පහතින් නැරඹිය හැක. 
No comments