ජනාධිපති මෛත්‍රී සවස 06.00ට ඔබ අමතයි | Reporter ජනාධිපති මෛත්‍රී සවස 06.00ට ඔබ අමතයි - Reporter

Hot News

ජනාධිපති මෛත්‍රී සවස 06.00ට ඔබ අමතයි


ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මුලික කරගනිමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් මාධ්‍ය අමතා අද (03) සවස 6.00ට සිදු කිරීමට නියමිතය.

No comments