පියවි ඇසට පෙනෙන විරල චන්ද්‍රගහණයක් හෙට (31) | Reporter පියවි ඇසට පෙනෙන විරල චන්ද්‍රගහණයක් හෙට (31) - Reporter

Hot News

පියවි ඇසට පෙනෙන විරල චන්ද්‍රගහණයක් හෙට (31)

හෙට (31) දිනයේ විරල චන්ද්‍රගහණයක් සිදුවීමට නියමිතව තිබේ.


එය පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කළ හැකි බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා හා අභ්‍යාවකාශ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්දන ජයරත්න සඳහන් කරයි.
මේ වසර තුළ චන්ද්‍රගහණ 02ක් සිදුවීමට නියමිත අතර ඉන් පළමු චන්ද්‍රගහණයවන මෙය ඉතා විරල චන්ද්‍රගහණයක් ලෙස සැළකෙයි.
මෙම චන්ද්‍රගහණය ශ‍්‍රී ලංකාවාසීන්ට පස්වරු 06.21 සිට රාත‍්‍රී 07.37 දක්වා කාලය තුළ නැගෙනහිර ක්ෂිතිජයට ආසන්නව දැකගත හැකි බව ආචාර්ය චන්දන ජයරත්න පවසයි.

No comments