හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පිරිස් ඇතුළු 3කට සිතාසි | Reporter හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පිරිස් ඇතුළු 3කට සිතාසි - Reporter

Hot News

හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පිරිස් ඇතුළු 3කට සිතාසි


අල්ලස් කොමිසම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති දූෂණ චෝදනා නඩුවක විත්තිකරුවන් ලෙස නම් කර ඇති හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් ඇතුළු තිදෙනෙකුට කොටුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සිතාසි නිකුත් කර 
තිබේ.

ඒ අනුව මොහාන් පිරීස්, වත්මන් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඒ.එච්.එම්.ඩී. නවාස් සහ විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් එම්.එම්.පී. ෆර්ඩිනැන්ඩු යන තිදෙනා අයට මාර්තු මස 8 වන දා අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටිමට මෙලෙස සිතාසි නිකුත් කර ඇත.

කොටුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා විසින් අල්ලස් කොමිසම විසින් ඉදිරිපත් කළ චෝදනා පත්‍රයක් සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම තීන්දුව ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනා පත්‍රයේ සාක්ෂිකරුවන් 20 දෙනෙක් හා නඩු භාණ්ඩ 19 ක් ද අල්ලස් කොමිසම විසින් නම් කර ඇත.

No comments