තත්පරයට ෆොටෝ දහයක් වදින, මෙගා පික්සල් 42 සුපිරි කැමරාව ලංකාවට...! (PHOTOS) | Reporter තත්පරයට ෆොටෝ දහයක් වදින, මෙගා පික්සල් 42 සුපිරි කැමරාව ලංකාවට...! (PHOTOS) - Reporter

Hot News

තත්පරයට ෆොටෝ දහයක් වදින, මෙගා පික්සල් 42 සුපිරි කැමරාව ලංකාවට...! (PHOTOS)


Sony mirrorless කාණ්ඩයේ පෙරළිකාර කැමරා මාදිලියක්වූ Sony Alpha මාදිලියේ නවතම කැමරාව වන A7 r III කැමරාව ශ්‍රී ලාංකීය වෙළඳපල වෙත හඳුන්වාදීම පසුගියදා කොළඹ Galle face Hotelහීදී (ගාලු මුවදොර හෝටලයේදී)   උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්විණි. 

මෙගා පික්සල් 42කින් යුක්ත මෙම කැමරාව තත්පරයට ඡායාරුප 10 දක්වා ග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාවෙන් යුතුවන අතර මින් පෙර තිබු මාදිලියට වඩා නාභිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියද දියුණුකර ඇති අතර Focus points 425ක් සමගින් මෙම කැමරාව එළිදකිනවා. තවදpixel shifting තාක්ෂණය මගින් මෙම කැමරාව සතු මෙගා පික්සල් 42ක සෙන්සරයම භාවිතා කරමින් මෙගා පික්සල් 160ක පමණ ප්‍රමාණයේ ඡායාරුපයක් ලබාගැනීමේ සුවිශේෂ ක්‍රමවෙදයක් මෙම කැමරාව සතුවීම විශේෂයකි

Sony Alpha A7r iii කැමරාව හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාව තුල සෝනි කැමරා සඳහා බලයලත් අලෙවිකරු වන CameraLK ආයතනය සෝනි මව් ආයතනය සමග එක්ව සංවිධානයකර තිබිණි.

CameraLK සමාගම මෙරට කැමරා අලෙවිකරණ සහ ඒ ආශ්‍රිත සේවා සැපයීමේ ප්‍රමුඛතම සමාගම වේ. 
No comments