මං ආණ්ඩුව සුද්ද කරනවා | Reporter මං ආණ්ඩුව සුද්ද කරනවා - Reporter

Breaking News

මං ආණ්ඩුව සුද්ද කරනවා

ආණ්ඩුව පිරිසිදු කිරීමට තමන් සූදානම් බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පවසනවා.ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ දෙබරවැව මහජන ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැති ජන රැළිය අමතමින්.
දේශපාලන පක්ෂවල සහ ආණ්ඩුවල ඇති කුණු කඳු අදින විට කොලොන්නාවේ කුණු කන්දටත් වඩා ප්‍රතිඵල ලැබෙනු ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ.
නමුත් එම ප්‍රතිඵලය යහපත සඳහාම වන බවයි සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ.

No comments