මහින්දට ජවිපෙන් කණේ පහරක් | Reporter මහින්දට ජවිපෙන් කණේ පහරක් - Reporter

Hot News

මහින්දට ජවිපෙන් කණේ පහරක්

යහපාලන විපක්ෂයේ භූමිකාව නමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පෙරේදා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයට පිළිතුරු ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
හිටපු ජනපතිගේ නිවේදනය සත්‍ය කරුණු විකෘති කිරීම්වලින්, බොරු හා අවලාදවලින් මෙන්ම ප්‍රතිවිරෝධී අදහස්වලින් පිරී පවතින්නක් බවයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසන්නේ.
ජනාධිපතිවරයා ඒකපාර්ශවීය ලෙස ඉදිරිපත් කර තිබෙන කරුණු පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට සූදානම් බව ද එම පෙරමුණ පවසන අතර හිටපු ජනපතිගේ නිවේදනයේ අන්තර්ගතය වීදුරු කුටියක සිට ඇඳුම් මාරු කිරීමකට සමාන බවද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.
ජවිපෙ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්.

No comments