මහරගමින් විසි වුණු පොහොට්ටුවේ නාමයෝජනා ලයිස්තුවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලැබුණු තීන්දුව | Reporter මහරගමින් විසි වුණු පොහොට්ටුවේ නාමයෝජනා ලයිස්තුවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලැබුණු තීන්දුව - Reporter

Hot News

මහරගමින් විසි වුණු පොහොට්ටුවේ නාමයෝජනා ලයිස්තුවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලැබුණු තීන්දුව

මහරගම නගර සභාවට ඉදිරිපත් කෙරුණු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ රීට් පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම නාමයෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප වූයේ කාන්තා නියෝජනයේ වූ අඩු ලුහුඬු කමක් හේතුවෙනි.

No comments