ලංවිම සේවකයෝ වැඩවරති | Reporter ලංවිම සේවකයෝ වැඩවරති - Reporter

Hot News

ලංවිම සේවකයෝ වැඩවරති


වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් දීප ව්‍යාප්ත අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබේ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු රංජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කලේ පෙරවරු 9.00 සිට මෙම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කරන බවයි.

වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් විදුලිබල සේවකයන් ඊයේ (17) දහවල් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත විණි.

එහිදී විරෝධතාකරුවන් විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්ලිව්.බී ගනේගල මහතා කාර්යාල පරිශ්‍රයේ රඳවා තබාගැනීමට ද පියවර ගෙන තිබේ.

පොලීසිය මැදිහත් වී ඊයේ රාත්‍රී විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු නිළධාරීන් මුදාගැනීමට කටයුතු කිරිමත් සමඟ උණුසුම්කාරී තත්වයක් ද හටගෙන ඇති බව  වාර්තා විය.

මෙම තත්වයට විරෝධය පළ කරමින් අඛණ්ඩ වර්ජනයක නිරත වන බව රංජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කළේය.

No comments