සිරිමාවෝට වුනා වගේ මහින්දගෙත් ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි වන ලකුණු | Reporter සිරිමාවෝට වුනා වගේ මහින්දගෙත් ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි වන ලකුණු - Reporter

Hot News

සිරිමාවෝට වුනා වගේ මහින්දගෙත් ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි වන ලකුණු


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි වීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බව වාර්තා වේ. 

පසුගිය රජය සමයේ සිදු වූ මහා පරිමාණ දූෂණ, වංචා, බලය අයුතු ලෙස භාවිතා කිරීම ආදී කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව විසින් පසුගියදා සිය වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදීමට කටයුතු කළේය. පැවති රජයේ දූෂණ, වංචා රැසකට හිටපු ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධ වී ඇති බවට කොමිසම විසින් විමර්ශනය කර ඇති අතර කොමිසම නිර්දේශ කර ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කළයුතු බවයි.

පැවති රජය සමයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පවුලේ ඥාතීන් සහ හිතවතුන් බරපතල ලෙස රාජ්‍ය සම්පත් තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි භාවිතා කළ අතර හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ බලය භාවිතා කරමින් විවිධ නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවන් සිදුකළ බවට චෝදනා එල්ල විය. රජයේ විවිධ ව්‍යාපෘතිවලදී අල්ලස් ලබාගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ අතර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එ්වා විමර්ශනය කිරීම සඳහා අදාල ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව පත් කිරීමට කටයුතු කළේය.

No comments