අමතර පන්ති නොගිහින් ඉගෙන ගන්න කැමති දරුවන්ට අපූරු අවස්තාවක් | Reporter අමතර පන්ති නොගිහින් ඉගෙන ගන්න කැමති දරුවන්ට අපූරු අවස්තාවක් - Reporter

Hot News

අමතර පන්ති නොගිහින් ඉගෙන ගන්න කැමති දරුවන්ට අපූරු අවස්තාවක්


"උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා" අප සමාජයේ ජනප්‍රිය කියමනක්. එම කියමනෙන් කියවෙන්නේ අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම‍යි.

අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම අප සමාජයට අමුතුවෙන් කියා දීමට අවශ්‍ය නොවන අතර , අමතර පන්ති සහ අධ්‍යාපන පාඨමාලා වෙනුවෙන් අප දරුවන් වැය කරනා කාලය හා මුදලින් ඒ බව වැටහේ. කෙසේ වෙතත් බස් රථ වල රස්තියාදු වෙමින් කාලය හා මුදල් වැය කරමින් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට අප දරුවන් තවදුරටත් අමතර පන්ති වෙනුවෙන් සිය ශ්‍රමය වැය කළයුතු නෑ.

අපගේ දරුවන්ට අවශ්‍ය පාඩම් , පාඨමාලා නිවසේ සිටම පහසුවෙන් අධ්‍යනය කිරීමට දැන් අවස්තාවක් තිබෙනවා. ඒ guru.lk වෙබ් අඩවිය මගින් . ශිෂ්‍යත්ව, O/L, A/L සහ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන සිසුන් සඳහා අවශ්‍ය සියලූම පාඩම් සහ පාඨමාලා දේශයේ දරුවන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා දීමට guru.lk පියවර ගෙන තිබෙනවා.  මේ අතර සිය අධ්‍යාපනික සේවය තවත් පුලුල් කරමින් guru.lk අපූරූ දීමනාවක් ලබා දීලා.

එනම් SLT Broadband පාරිභෝගිකයන් හට  දැන් guru.lk දීමනා රැසක්ම පිරිනමලා. එනම් ඔබගෙන් වැයවෙන රුපියල් 100ක මුදලට පාඩම් මාලා 100ක් ලබා දීමට guru.lk තීරණය කරලා. සමහර විට රුපියල් 100ක් යනු ඔබ  අමතර පන්ති යෑමට වැයවෙන බස් රථ ගාස්තුවටත් අඩු මුදලක් විය හැකියි. මේ අනුව guru.lk හි එක පාඩමක මිල රුපියලක් පමණයි.

මේ අතර අධ්‍යාපන පාඩම් සහ පාඨමාලා මෙන්ම වෘත්තීය නිපුණතා පාඨමාලාද guru.lk හි අන්තර්ගතයි. මේ වටිනා දීමනාව ලබා ගැනිමට ඔබට කිරීමට තිබෙන්නේ සරල දෙයක්. එනම්  2018 පෙබරවාරි 28 දිනට පෙර SLT බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සබඳතාවය සක්‍රිය කර ගැනීමයි. සක්‍රිය කරගැනීමෙන් පසු දින 30ක්(මාසයක්) සඳහා මෙම දීමනාව වලංගු වෙනවා.

No comments