එන කන්නයේත් හාල් රටින් – ආර්ථිකය ආරක්ෂා වුණා | Reporter එන කන්නයේත් හාල් රටින් – ආර්ථිකය ආරක්ෂා වුණා - Reporter

Hot News

එන කන්නයේත් හාල් රටින් – ආර්ථිකය ආරක්ෂා වුණා


කිසිවෙකු නොසිතූ ලෙස බඩුමිල වැඩි වූ බවත් එයට හේතුව දේශගුණය වෙනස් වීම බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.
මෙරට ප්‍රථම මෙගා සතොස ශාඛාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට වැලිසරදී එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.එන කන්නයේත් සහල් ආනායනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව ද වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.
“අපි භාරගත්තෙ ණය ගෙවන්ට බැරි ආර්ථිකයක්. ක්‍රමානුකූලව මුදල් එකතු කරලා අපි ණය ගෙවන්ට ආරම්භ කරලා තියෙනවා.”
එමෙන්ම තම රජයට ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්නට හැකි වූ බවත් පසුගිය අවුරුදු දෙක තුළ මෙරට ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්නට බොහෝ පියවර ගත් බවත් ඔහු පැවසුවා.

No comments