පොහොට්ටුවෙන් බුදු පිළිම බෙදයි | Reporter පොහොට්ටුවෙන් බුදු පිළිම බෙදයි - Reporter

Hot News

පොහොට්ටුවෙන් බුදු පිළිම බෙදයි


මැතිවරණ නිති  උල්ලංඝණය කරමින් මාතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව තුළ බුදු පිළිම බෙදූ පොදුජන පෙරමුණේ අපෙක්ෂකයකු පිළිබදව පැමිණිලලක් ලැබුණු බව මාතලේ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් ශානික රූපසිංහ මහතා පැවසුවේය.
මාතලේ පොලීසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පැවත්වයි.

No comments